A Nagydobrony Térség Fejlesztéséért civil szervezet 2015. december 4.-én lett bejegyezve. Alapítását a Magyarnak Maradni Szülőföldemen civil közösség tagja szorgalmazták, válaszként a Kárpátalján, és azon belül a nagydobronyi térségben élő magyarság kilátástalan helyzetére és romló kilátásaira.

A szervezet életre hívását a szükség szülte. Az ukrán gazdaság végtelenbe nyúló stagnálása, a menetrendszerű politikai és gazdasági válságok romboló hatása, a fokozódó háborús fenyegetés a kárpátalján élő magyarok jövőbe vetett hitének erodálódásához vezetett. Válaszúthoz értünk:

  • reményvesztetten, nyomorban és kiszolgáltatva várjuk az ukrán állam segítségét;
  • családjainkkal elhagyjuk otthonainkat és Európában próbálunk munkát, megélhetést, új hazát találni;
  • közösségi munkával, anyagi hozzájárulással és támogatás bevonásával elvégezzük azokat a fejlesztéseket, amelyek a legnagyobb hatást gyakorolják az életminőségünk javulására.

A Nagydobrony Térség Fejlesztéséért civil szervezetet elsődleges célja a térség településeinek infrastrukturális fejlesztése (a települések mellékút-hálózatának aszfaltozása, a Hatrác-patak medrének és partjainak rehabilitációja és rajta új gyalogos hidak építése), a közösségek összetartásának megerősítése, a közösségi gondolkodás felélesztése, az elvándorlás lassítása és visszafordítása, és mindezek által a jövőbe vetett hit erősítése. Mindezek mellett a civil szervezetünk lehetőségeihez mérten felvállalta a Magyarnak Maradni Szülőföldemen civil közösség kulturális és szociális projektjeinek a támogatását is, mint a rászorulók gyógyszer-támogatása és látogatása, a közösségi rendezvények támogatása és a hagyományaink gondozását művelőinek segítése.

Civil szervezetünk a fent leírt célok eléréséhez folyamatosan keres partnereket, támogatókat. Az elmúlt években a munkánkat segítette a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, pályázati támogatásokkal Magyarország Kormánya, Bíró Gábor és az általa életre hívott Magyar Kistelepülések Megújulásáért civil közösség, Szada testvértelepülésünk önkormányzata, Biatorbágy testvértelepülésünk önkormányzata, Pécs város önkormányzata és lengyel barátaink, Arthur Rushek és CF-MotoClub.