A Nagydobrony Térség Fejlesztéséért civil szervezet 2016-ban indította el Nagydobrony település és a környék infrastruktúrájának fejlesztését célzó programját. Az önerőből megvalósuló projektekhez a magyarországi Magyar Kistelepülések Megújulásáért civil közösség 4 millió, Bíró Gábor vállalkozó 500 ezer forint támogatást adott. A helyiek a támogatást felhasználva olyan útszakaszokat tettek rendbe, amiket vagy soha, vagy legutoljára 50 évvel ezelőtt aszfaltoztak.

 

Nagydobrony központjának aszfaltozása.

A 2016-os naptári évre felhasználható összegek

 • 4 000 000 forint – Magyar Kistelepülések Megújulásáért civil közösség támogatása,
 • 500 000 forint – Bíró Gábortól kaptuk Nagydobrony községi infrastrukturális fejlesztésekre.

A támogatások feltételei között szerepelt az, hogy a támogatásra adott összegeket csak és kizárólag anyagbeszerzésre lehet fordítani, és a munkálatokban a település lakóinak tevékeny részt kell vállalniuk. Továbbá a felhasznált anyagok és a kivitelezés minőségének kifogástalannak kell lennie, a fejlesztések prioritásának meghatározásakor azok élvezzenek elsőbbséget, akik nagyobb önrésszel járulnak hozzá a beruházáshoz, ezzel is elősegítve a fejlesztések mennyiségének növelését. Az elvégzett munkákról nyilvános beszámolót és részletes elszámolást kellett készíteni.

Megvalósult beruházások:

 • Éger utca –105 méter, 74 650 hrivnya,
 • Kékpatak (Hadar) utca – 118 méter, 58 945 hrivnya,
 • Nagydobrony központ fejlesztése (első rész) – 330 m², 28 600 hrivnya,
 • Vásártér utca – 117 méter, 55 165 hrivnya,
 • Virág utca – 124 méter, 58 300 hrivnya,
 • Király utca – 156 méter, 79 030 hrivnya,
 • Kistemető utca – 115 méter, 43 900 hrivnya,
 • Köztemető felújítása – 31 500 hrivnya.

Az első projekt

A civil szervezett első projektje az Éger utca rendbetétele volt augusztus elején. A munkálatok során az út 105 méter hosszú szakaszának alapozását és aszfaltozását végezték el az utcalakók – összesen 472 négyzetmétert. Ennek az összköltsége 74 650 hrivnya volt:

 • Árokásás, kiásott föld elszállítása – 5 600 hrivnya,
 • Két teherautónyi kavics a szegély öntéséhez – 5 600 hrivnya,
 • Cement (5,5 tonna) – 10 450 hrivnya,
 • 40/70 kavics (20 köbméter) – 4 800 hrivnya,
 • 20/40 kavics (20 köbméter) – 5200 hrivnya,
 • Aszfalt (30 tonna) – 39 000 hrivnya,
 • Szállítási költség – 4 000 hrivnya.

A négyzetméterenkénti ár 158 hrivnyát tett ki, ami a negyede az ukrán állami útkezelő által kért költségnek. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy ez volt a legköltségesebb útszakasz az egész projekt során. Ekkor még az emberek cinikusan és bizalmatlanul álltak a tervekhez, és bár a munkát becsülettel elvégezték, az önhozzájárulás relatíve alacsony volt.

 

Az Éger utcát leaszfaltozó munkások.

Az aszfaltozás minősége és a hozzáadott érték meggyőzte a helyieket a projekt komolyságáról, így a következő három felújítandó útszakaszt már kvázi pályázati úton választották ki a szervezők: azok az utcák kaptak támogatást, melynek lakói a legtöbb önrészt vállalták.

Beindult az útépítés

Az Éger utca után a Hadar utca következett. A helyiek az út 118 méteres szakaszának alapozását és aszfaltozását végezték el, amelyet szerveztünk 58 945 hrivnyával támogatott:

 • Sóder/kavics a betonszegélybe (9 köbméter) – 2 800 hrivnya,
 • Cement a betonszegélybe (3550 kilogramm) – 6 745 hrivnya,
 • Kő az útalapba (40 köbméter) – 10 400 hrivnya,
 • Aszfalt az útburkolatra (30 tonna) – 39 000 hrivnya.

A sikeres útépítésen felbuzdulva a civil szervezet a Nagydobronyi Református Egyházközséggel, Ráti József vállalkozóval és az Éger utca lakóival leaszfaltozta a faluközpont templom előtti részét. Az aszfalttal burkolt terület 330 négyzetméter lett: a munkát az Éger utca lakói végezték, a Nagydobronyi Református Egyházközség a szállítást és az úthengert, Ráti József vállalkozó a burkolat alapjául szolgáló követ adta. Az aszfalt árát – 22 tonna, 28 600 hrivnya – a rendelkezésre álló kerettámogatásból fedezték.

Augusztusban még egy projektet vittek véghez a helyiek, a Vásártér utca bekötő, 117 méteres szakaszát aszfaltozták le. Mindezt rekordidő (négy nap) alatt, melyhez a Nagydobrony Térség Fejlesztéséért civil szervezet összesen 55 165 hrivnya anyagköltséggel járult a felújításhoz:

 • Aszfalt (30 tonna) – 39 000 hrivnya,
 • Kő az betonszegélybe (9 köbméter) – 2 600 hrivnya,
 • Cement (2 450 kilogramm) – 4 655 hrivnya,
 • Kő az útalapba (33 köbméter) – 8 910 hrivnya.

Az őszi felújítások

A produktív augusztusi hónap után is folytatódtak az infrastrukturális fejlesztések. Először a Virág utca bekötő részének 124 méteres szakaszát aszfaltozták le a helyiek. A Nagydobrony Térség Fejlesztéséért civil szervezet által nyújtott támogatás pedig a következőképpen oszlott el:

 • Kavics az útszegélybe és az útalapba – 13 600 hrivnya,
 • Cement (3 tonna) – 5 700 hrivnya,
 • Aszfalt 30 (tonna) – 39 000 hrivnya.

Ezután következett a Király utca – az eddigi legrosszabb alapú és legelhanyagoltabb út 156 méteres szakaszát aszfaltozták le a lakók. Ez meg is látszott a költségeken, a beruházás összköltsége 100 870 hrivnya volt a helyiek önköltségével együtt, a civil szervezet a következőkkel járult hozzá a projekthez:

 • Kavics az útszegélybe (18 köbméter) – 5 600 hrivnya,
 • Kavics az útalapba (60 köbméter) – 15 800 hrivnya,
 • Cement (5,7 tonna) – 10 830 hrivnya,
 • Aszfalt (16 tonna) – 46 800 hrivnya.
A Kistemető utca.

Hat útszakasz sikeres felújítása után már nem csak a gyakorlatiasság lebegett a lakosok szeme előtt, teret kaptak az esztétikai tényezők is. A Kistemető utca lakói a bekötő szakasz aszfaltozása mellett betonszegélyt és járdát is öntöttek betonból, mindezt úgy, hogy a civil szervezetnek ehhez a munkához mindössze az aszfalt árával és fuvar költségével kellett hozzájárulni:

 • Aszfalt (30 tonna) – 39 000 hrivnya,
 • Fuvarköltség – 4 900 hrivnya.

A megvalósított beruházás összköltsége a helyiek önköltségével együtt több mint 80 ezer hrivnya lett.

Az utolsó 2016-os projekt nem egy utcát, hanem a település temetőjét érintette. A régi, leszakadt, megrongálódott kapukat új, kovácsolt vaskapukra cserélték a falusiak, továbbá öt pompakutat helyeztek el a temető területén, elhordatták az évek alatt összegyűlt szemetet, az utat kaviccsal töltötték fel, a két kapu közötti kidőlt, rozsdás kerítés helyére pedig élősövényt telepítettek. A  civil szervezet 31 500 hrivnyával támogatta a felújítást.