A Nagydobrony Térség Fejlesztéséért civil szervezet 2017-ben is folytatta Nagydobrony település és a környék infrastruktúrájának fejlesztését célzó programját. Az önerőből megvalósuló projektekhez a magyarországi Magyar Kistelepülések Megújulásáért civil közösség ezúttal is 4 millió forinttal járult hozzá, továbbá Bíró Gábor vállalkozó is 500 ezer forint támogatást nyújtott. 

Az elkészült Tábla utca.

A 2017-es naptári évre felhasználható összegek:

 • 4 000 000 forint – Magyar Kistelepülések Megújulásáért civil közösség támogatása.
 • 500 000 forint – Bíró Gábortól kaptuk Nagydobrony községi infrastrukturális fejlesztésekre.
 • 7 000 000 forint – Nyertes pályázat a Bethlen Gábor Alap 2017. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” című kiírásán (amelyből 6 500 000 forintot közösségi fejlesztések anyagbeszerzésére, valamint 500 000 forintot a Magyarnak Maradni Szülőföldem konferencia és az ezzel kapcsolatos rendezvények lebonyolítására lehet felhasználni).

Támogatott beruházosok:

 • 65 800 hrivnya – a Tábla utca 150 méteres szakaszának aszfaltozása,
 • 77 650 hrivnya – az Erdőhivatal utca 165 méteres szakaszának aszfaltozása,
 • 56 000 hrivnya – a Nagytemető utca 115 méteres szakaszának aszfaltozása,
 • 49 600 hrivnya – a Nyirigyszög utca 125 méteres szakaszának aszfaltozása,
 • 55 200 hrivnya – a Széchényi utca 125 méteres szakaszának aszfaltozása,
 • 32 100 hrivnya – a Nagydobrony központjában és az iskola parkjában végzett zöld-fejlesztések,
 • 60 980 hrivnya – a Meliorátor út 135 méteres szakaszának aszfaltozása.

Az útépítési projektek

A projekt során 2016-ban elkészül utcák minőség-ellenőrzését a tél végezte el – a helyiek munkája kitűnően vizsgázott, újabb megerősítést nyert a kezdeményezés létjogosultsága. A projekt így továbbra is zavartalanul folytatódhatott, 2017 tavaszán ismét beindultak az infrastrukturális fejlesztések. 

Az első fejlesztés a Tábla utcában történt május elején. Az utca lakói úgy döntöttek, hogy a hagyományosnál szélesebb ászfalcsíkot szeretnének. Ennek megfelelően az útfelület mellett kitisztították az árokrendszert, kiépítették a betonszegélyeket, kifizették a plusz egy méter aszfaltot az út 150 méteres, felújított szakaszán. A Nagydobrony Térség Fejlesztéséért civil szervezet 65800 hrivnya támogatást biztosított:

 • Cement (3 tonna) – 7 200 hrivnya,
 • Sóderkavics a betonszegélybe – 3 100 hrivnya,
 • Kő az útalapba (50 köbméter) – 15 500 hrivnya,
 • Aszfalt (30,8 tonna) – 40 000 hrivnya.

Ezután az Erdőhivatal út következett, ami különösen szép lett a mellette zöldellő fasorral és az évek óta a közlekedést veszélyeztető akna köré épített szigettel. Az elkészült szakasz 165 méter hosszú lett, a civil szervezet 77 650 hrivnyával járult hozzá a fejlesztéshez:

 • Cement (3 tonna) – 7 200 hrivnya,
 • Kavics a betonszegélybe (12 köbméter) – 4 650 hrivnya,
 • Kő az útalapba (60 köbméter) – 18 800 hrivnya,
 • Aszfalt (40 tonna) – 47 000 hrivnya.
Útépítés Nagydobronyban.

Nem sokkal később elkészült a Nagytemető út bekötő szakasza is, ami egy kiemelten fontos út a temető miatt (a most felújított 115 méteres szakasz mellett a helyiek reményei szerint az egész utcát leaszfaltozzák 2018 végéig). A beruházásra fordított teljes összeg 73 960 hrivnya volt, melyből a civil szervezet a következőket állta:

 • Cement (2 tonna) – 4 800 hrivnya,
 • Kavics a betonszegélybe (8 köbméter) – 3 100 hrivnya,
 • Kő az útalapba (40 köbméter) – 12 800 hrivnya,
 • Aszfalt (30 tonna) – 39 000 hrivnya (ebből 3 700-t a lakók álltak).

Szintén májusban készült el a Nyirigyszög utca felújítása, ahol ezelőtt soha nem volt még aszfaltozott út. Az elkészült 125 méteres szakasz 4,5 méteres lett, betonszegély övezi, illetve vízelvezető árok is ki lett alakítva mellette. A beruházásra fordított teljes összeg 67 350 hrivnya lett, a Nagydobrony Térség Fejlesztéséért Civil Szervezet 49 600 hrivnyával támogatta a projektet:

 • Cement (2 tonna) – 4 800 hrivnya,
 • Kavics a betonszegélybe (8 köbméter) – 3 000 hrivnya,
 • Kő az útalapba (40 köbméter) – 12 800 hrivnya,
 • Aszfalt (30 tonna) – 39 000 hrivnya (ebből 10 000-t a lakók álltak).

Bár még májusban kezdődött el, június elején fejeződött be a Széchényi utca 125 méteres szakaszának leaszfaltozása. Az út hosszú és kevesen lakják, így óriási kihívást jelentett a helyieknek. A civil szervezett 55 200 hrivnyával támogatta a fejlesztést:

 • Cement (2 tonna) – 4 800 hrivnya,
 • Kavics a betonszegélybe (8 köbméter) – 3 000 hrivnya,
 • Kő az útalapba (40 köbméter) – 12 800 hrivnya,
 • Aszfalt (30 tonna) – 39 000 hrivnya (ebből 4 400-t a lakók álltak).
Útépítés Nagydobronyban.

2017-ben még egy bekötő szakasz felújítása készült el: a Meliorátor út 135 méteres szakaszát aszfaltozták le a lakók, ami a különleges körülmények miatt – a teherforgalomra való tekintettel az út szélességét egy méterrel, az aszfalt vastagságát pedig két centiméterrel megnövelték – 128 080 hrivnya rekordösszeget emésztett fel. A Nagydobrony Térség Fejlesztéséért civil szervezet 60 980 hrivnyával támogatta a projektet:

 • Cement (2,2 tonna) – 5 280 hrivnya,
 • Kavics a betonszegélybe (8 köbméter) – 3 000 hrivnya,
 • Kő az útalapba (50 köbméter) – 16 000 hrivnya,
 • Aszfalt (28,23 tonna) – 36 700.

Egyéb projektek

A Nagydobrony Térség Fejlesztéséért civil szervezet az útépítés mellett céljául tűzte ki az egészséges zöld-környezet kialakítását is. Ennek része az aszfaltozott szakaszok melletti fásítás, valamint Nagydobrony központjának felújítása mellett annak parkosítása is – 2017-ben két ilyen projekt is megvalósult.

A civil szervezet tagjai az iskola parkjába felszedték a használaton kívüli régi útszakaszt, a helyére termőföldet vittek, majd a füvesítést követően egy kínai császárfából álló fasort ültettek. A munkálatok során a parkból 280 köbméter aszfaltos útalapba való követ szállítottak el, melyből sikerült végig kövesutat csinálni a Rákóczi- és a Tavasz utcát összekötő földútból, valamint betömni a Kossuth- és Ifjúság utcákon lévő gödröket. A felhasznált kőmennyiség bolti ára 80 ezer hrivnya lett volna.

Császárfasor és szép zöld fű az iskolaparkban.

A másik projekt a települést kettészelő patak partján valósult meg, ahol az új járda mellett egy füves, virágos részt alakítottak ki, valamint a part feltöltése után fűzfákat is telepítettek. A tervek szerint idővel a patak teljes hossza be lesz ültetve fűz- és császárfával. A két zöld-fejlesztést 32 100 hrivnyával támogatta a Nagydobrony Térség Fejlesztéséért civil szervezet.